Installasjon av varmepumper

Installasjon av varmepumperVi leverer høyeffektive varmepumper fra flere ulike kvalitetsprodusenter. Vi utfører også alt av service på alle typer ventilasjonsanlegg.

Viktig å vite før du anskaffer varmepumpe

Varmepumpe er først og fremst en kilde for å spare penger på strøm. Problemet er at det finnes mange dårlige systemer. Det kan fort koste mer enn det smaker.

3 ulike teknikker for varmepumper benyttes;

  1. Luft / Vann – Henter energi fra uteluften og varmer opp vann.
  2. Luft / Luft – Henter energi fra uteluften og varmer opp uteluften.
  3. Vann / Vann – henter energi fra borebrønner, jord eller vann og varmer opp vann.

Her finner du informasjon for hjelp til riktig valg av varmepumpe

Generelt om varmepumper

Man kan velge å bruke energien til å blåse inn varm luft (luft-luft varmepumpe) eller varme opp varmtvann til radiator, tappevann og vannbåren varme (luft-vann varmepumpe). Hva slags alternativ som er best for deg avhenger av om du skal bygge nytt og hvordan boligen er utformet.

Samtlige av våre varmepumper er tilpasset et norsk klima. Det innebærer at de fungerer optimalt ned til 16 minusgrader.

Mange varmepumper er produsert for land lengre sør, og fungerer dårlig i minusgrader. Norge har et spesielt klima som krever mye av en varmepumpe.

Vårt system er varmer vannet i tanken direkte uten ekstra strømforbruk.

Det er mye penger å spare på oppvarming. 80 prosent av fyringsutgiftene går til oppvarming og varmt vann. Med en av våre varmepumpe er det mulig å redusere strømregningen med opptil 50 prosent!

Dette betyr at investeringen er lønnsom innen få år. En varmepumpe gir en verdiøkning på boligen som overstiger utgiftene.

Vannbåren varme

Man har størst effekt av å knytte en varmepumpe til vannbåren varme. Det er viktig at varmepumpen er fleksibel i forhold til å varme opp vann til konvektorer og/eller gulvvarme.

Undersøk om systemet effektivt varmer opp tappevannet slik at man unngår faren for legionella-bakterien.

Se på virkningsgraden

Hvor mange kilowatt får du igjen for hver kilowatt forbrukt strøm? Virkningsgraden bør ligge på 1:3,5. Da får du 3,5 kilowatt til prisen av én, og sparer nesten 75 øre pr. kilowatt når strømprisen nærmer seg en krone pr kwt.

Se på helheten

Vær oppmerksom på at isolasjon, ventilasjon, oppvarmingsbehov, energikilde og varmefordelingen i boligen bør sees i sammenheng.

Økonomi

Se på årlige driftskostnader sammenlignet med investeringskostnader. Mange varmepumper er avhengig av en varmekilde det er svært kostbart å lage (f.eks energibrønn).

Det er også vanskelig å spå hva som vil være den mest økonomiske varmekilden i fremtiden. Det kan derfor være lurt å sammenligne virkningsgraden opp mot investeringen.

Teknologien taler for at det vil være mest lønnsomt å hente energi fra uteluften. Fordelen er i tillegg at investeringen er lav.

Strøm

Norsk klima er ekstremt, og krever mye av en varmepumpe. Velg en varmepumpe som takler temperaturer på 15 grader, og som ikke er avhengig av ekstra mye strømforbruk for å virke om vinteren.

Tilpasset bolig

Undersøk hva slags type varmepumpe som passer for din bolig. Bor du i tettbygd strøk eller i en by har dette konsekvenser for hva slags varmepumpe du bør ha.

Vedlikehold

Løsninger som krever lite og enkelt vedlikehold er å foretrekke.

Kunnskap er makt

Skaff deg informasjon, og ikke gå for det første og billigste tilbudet. Det er sjeldent det beste. Undersøk om systemet er billig i drift og hva som kreves av vedlikehold.

Vårt ventilasjonsfirma i Oslo har lang erfaring som forhandler av varmepumper og leverer boligventilasjon og næringsventilasjon over hele Østlandet.

  • Kontakt oss for rådgiving eller et tilbud med pris på installasjon av varmepumpe.

Mye å spare

Det er mye å spare med en varmepumpe. Vi leverer til kunder over hele Østlandet.