Velg riktig ventilasjonsanlegg

Balansert ventilasjon til boligInneklima og helse henger sammen!

– I tillegg er riktig valg av ventilasjonsløsning god ENØK og bra for miljøet!

Varmegjenvinning

Sammenlign varmegjenvinningen på de ulike systemene på vinterdrift. Det er om vinteren du trenger varmegjenvinning, ikke ellers på året.

Varmegjenvinningen kan variere fra 50-90 prosent, og har mye å si for hva du sparer i energi.

Benytt nyeste nøytrale testgrunnlag fra Norsk Byggforskningsinstitutt (NBI) målt i 20 minusgrader.

Energibruk

Be om å få oppgitt maksimalt energiforbruk, både om sommeren og om vinteren. Mange systemer er avhengig av å forvarme uteluften om vinteren med et elektrisk varmebatteri, noe som er kostbart og lite heldig for helsen da man risikerer at støvet brennes som i gamle panelovner.

Sjekk om systemet er produsert med tanke på et nordisk klima.

Luftmengde

Byggforskriftene krever at luften byttes ut 12 ganger i døgnet i oppholdsrom. På soverom er kravet om frisk luft 25000 liter luft pr. time (25 kubikk) for hver person som sover der, eller et inntak av 7 liter frisk luft i sekundet.

Arbeidstilsynets krav til luftkvalitet ligger til grunn for dette. Undersøk om systemet tilfredsstiller disse kravene.

Balansert luft

Riktig luftbalanse er viktig hele året. Overtrykk gir fare for at fukt trenger ut i bygningskonstruksjonen, og kan påføre boligen fuktskader. Undertrykk fører til trekk, og gir blant annet økt radonfare innendørs.

I Byggforsk sin test var det kun Enervent TS som gav tilfredsstillende luftbalanse i kaldt klima uten å forbruke mye ekstra energi til avriming eller forvarming av luften.

Ekstra viktig er nok lufttilførsel dersom man i kalde perioder fyrer med ved.

Teknologi

Det finnes i hovedsak tre ulike varianter av balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Kammerveksler gir best varmegjenvinning og virkningsgrad. Dette systemet scoret best testen utført av NBI og Forbrukerrapporten.

Fuktbalanse

Undersøk hvordan systemene forholder seg til fuktighet. Både for høy og for lav luftfuktighet i boligen er skadelig. Om vinteren er lav luftfuktighet et problem med krymping av treverk, støv, tørre blomster og sykdom.

Selv med god ventilasjonen bør det opprettholdes en luftfuktighet på 30-50 prosent også om vinteren. Både mennesker og boligen trives best i et slikt miljø.

Filtering

Sørg for at systemet har et godt filter. Filtrering av uteluften gjør at man unngår støv, pollen og annen forurensing i boligen.

Vedlikehold

Systemet bør være mest mulig vedlikeholdsfritt. Ett filterskift i året bør være tilstrekkelig om filteret er stort nok og holder god kvalitet.

Be om at leverandøren gir klare instrukser om hvordan systemet skal vedlikeholdes.

Sjekk pris på service. En fast vedlikeholdsavtale kan være fornuftig dersom man ikke ønsker å gjøre det selv.

Type bolig

Informer om hva slags type bolig du har, hvor i landet du bor og om det er i tettbygd strøk.

Kjøling

Kan systemet stilles inn til å kjøle boligen om natten i den varme årstiden?

Vi bistår gjerne med råd for at du skal kunne velge riktig ventilajonsløsning tilpasset dine ønsker og behov.