Tilstandsrapporter på ventilasjonsanlegg

Tilstandsrapport – Kontroll av tilstand på ditt ventilasjonsanlegg

Tilstandsrapporter på ventilasjonsanlegg
En tilstandsrapport avdekker eventuelle mangler ved ditt ventilasjonsanlegg.

Vi måler luftmengde, avdekker lekkasjer, og finner den generelle standarden til ventilasjonsanlegget. Deretter kommer vi med forslag til løsninger og pris for evt utbedring.

Ta kontakt for mer informasjon om tilstandsrapporter på ventilasjonsanlegg.

Kontroll av tilstand

Vi leverer rapport med forslag til tiltak.