Hvilken type varmepumpe gir best økonomi?

Alle boliger trenger oppvarming uansett varmepumpe eller ikke og den ekstra  kostnad for varmepumpe skal kunne betale investeringen tilbake over noen år. Dette er  viktig dersom verdien på boligen er den samme med / uten Varmepumpe, noe som sjelden er tilfelle.  Mye høyere takst når Enervent TS  ventilasjon med varmegjenvinning og Ener- ULV varmepumpe er installert.

Altså dersom boligen selges en gang i fremtiden får du igjen hele merkostnaden og ofte mer enn dette da taksten gir høyere verdi.   Ellers har boligeier hatt bedre inneklima reduserte utgifter hvert år. (Kun ca. 50 % av normale fyringskostnader.)

Dette betyr at en bolig på 400 m2 normalt ville hatt ca. 50 000 kwt i års- forbruk selvfølgelig noe avhengig av antall familiemedlemmer,  vannforbruk osv. men dette er et snitt  ifølge beregninger/forutsetninger i byggeforskriftene.

Med Enervent TS og Mitsubishi Hydrolution Varmepumpe er normal- forbruket på. 20 – 30 000 kwt. En årlig besparelse med kr. 20- 30 000 er mulig når vi sier at strøm  koster 1 kr/kwt i snitt neste 10 – 15 år.

Vi beregner 15 år som økonomisk levetid, mens teknisk levetid kan være mye lengre.