Utgifter til romoppvarming, varmtvann og ventilasjon (friskluft) utgjør største andel av vår energikostnader.

Moderne bolig med strømforbruk på ca. 30 000 kwt kan spare opptil 50 % av  hele strømregningen.

Dersom du investerer kr. 150 000 i vannbåren varme med varmepumpe og krav til    10 % rente/avkastning gir meget god lønnsomhet helt skattfritt !  I tillegg til god avkastning oppnår du å få igjen hele investeringen og vel så det dersom du selger boligen i løpet av noen år.  Du har da råd til å investere i ny bolig med tilsvarende kvalitet.

Oppvarming:  Vannbåren varme i gulv eller til konvektor gir meget god komfort.  Oppvarming av vannet med varmepumpe kan være en meget god investering.

Normalt vil boring av energibrønn og varmepumpe bli for kostbart til å lønne seg rent økonomisk i de fleste boliger når strømmen er rellativt gunstig priset.

Vi ser at Mitsubishi Hydolution Varmepumpe (uteluft/vann) er en meget kostnadseffektiv  varmepumpe og den gir forvarming av tappevann med lavere investering og god nytteverdi gjennom året helt ned til utetemperatur på  – 16 *C.