Skal ha balansert ventilasjon. Hva blir dimensjonen på varmepumpen?

Ved bruk av Enervent TS gjenvinner samt god isolasjon – vinduer  vil du ha behov for ca. 40 W varme pr.m2 til romoppvarming i alle rom med temp. over 20 °C.
Vi forventer at ca. 80 % av boligens rom er varme rom og her totalt 320 m2.

Dette tilsier: 320m2 x 40 =  12.800 W som maksimalt oppvarmingsbehov på årets kaldeste dag.

Best utnyttelse oppnås der VP dekker 60 – 70 % av maks. oppvarmingsbehov + varme til varmt vann.
Eksempel: 12,8 x 0,60 =  7,8 KW  + varmtvannsforbruket.

Investering i Mitsubishi Hydrolution  8,5 kw  er ca. kr. 70 – 90 000 inkl. mva. montasje og igangkjøring.  Ekstra kostnad for varmepumpe er gunstig da noe må  varme vannet dersom Ener VP ikke monteres med en gang.