Forslag til balansert ventilasjon for varmegjenvinning og kombinert varmepumpeløsning?

Ventilasjon

Enervent TS  ventilasjon med 90 % varmegjenvinning koster ca. kr. 50.000,- inkl mva til vanlige boliger og dette er ca. kr. 20 000,- inkl mva mer enn hva alternativ ventilasjon (kun avtrekk) koster.  Dette er inkludert gjenvinning av ønsket luftfuktighet for å unngå sterk utørring(krympesprekker / aldring) som følge av ventialsjon om vinteren samt  regulering av kjøling/varmegjenvinning  styrt av bryter eller termostatstyring.

Flere byggefirma leverer varmegjenvinning i nybygg, men disse krever ofte tilleggvarme (stort strømforbruk)  Maks. strømforbruk skal ikke overstiger 3 – 400 W på full kapasitet  for hele ventilasjonsanlegget.

Oppvarming/kjøling

Det er mye å oppnå ved å varme vannet rimelig med en varmepumpe. Det er forskjellig investering om en velger Mitsubishi Hydrolution Varmepumpe med energi fra uteluft eller bergvarmepumpe som må hente energi fra vann i energibrønn eller annen kilde.  Sistnevnte er en kostbar løsning og krever dobbelmantlet tank/bereder som vi ikke kan anbefale p.g.a. fare for Legionella.

Med Mitsubishi Hydrolution kan investeringen med 7,5 kw VP være ca. kr. 70 – 80 000 og du oppnår en forvarming av tappevann som er unik i tillegg til mulighet for «gratis» kjøling av vannet i de varmeste perioder om sommeren.

Dette system kan kombineres med innebygget varmeelement, ekstra varme fra gasskjele, elektro eller annet som tar toppbelastningen i de få kaldeste dagene lavere enn 16 °c.

Energibesparelsen er meget bra og utgjør ca. 60 % reduksjon av oppvarmingen gjennom året. Ulempen kan være en enhet utenfor boligen som tar energi fra uteluften og avgir noe vifte lyd men dette har alt nå blitt mer vanlige å se en tidligere hos de bevisste fagfolk i Norge.

Enervent TS ventilasjon