Interfil Ventilasjonsfilter

Interfil – En ledende produsent av ventilasjonsfilter

Interfil VentilasjonsfilterVi har nå blitt forhandler av Interfil sine ventilasjonsfilter. En ledende produsent som utvikler filter til alle typer ventilasjonsanlegg.

Kortreiste og energieffektive filter
Interfil har bevisst satset på å utvikle miljøvennlige kvalitetsprodukter.

Det er et mål å utvikle filter som har lavest mulig energiforbruk under drift – uten at det går ut over filtreringsevnen. Dette er bra for kvaliteten på lufta du puster inn. Bra for miljøet. Og bra for lommeboka til den som drifter bygget.

Råvarene som blir brukt i produksjonen av filter, er så kortreiste som mulig.

Miljø- og kvalitetssertifiserte ventilasjonsfilter produsert i Skjåk.

Om ventilasjonsfilter og PM

PM står for «Particulate matter» (svevestøv). Hvorpå tallet etter PM angir størrelsene på
partiklene målt i µm. (1/1000 mm).
PM1 = alle partikler opp til og med 1 µm. (0 ≥ 1) (virus, nano-partikler, bileksos)
PM2,5 = større enn 1 µm opp til og med 2,5 µm. (1 ≥ 2,5) (bakterier, soppsporer, pollen)
PM10 = større enn 2,5 µm til og med 10 µm (2,5 ≥ 10 (pollen, fin sand)

Klassifiseringen av filtrene baseres på filtreringsegenskapene i forhold til respektive PM verdier, PM1, PM2,5 og PM10.

Minstekravet for å bli listet i en bestemt klasse er at det oppnås minimum 50% utskillingsgrad.
Oppnås ikke 50% utskilling på PM10, så benevnes filteret som ISO Grov, og det oppgis kun vektutskilling.
Oppnås 50% på 2,5 µm, så betegnes filteret som et ePM 2,5 + %-andelen, f.eks ePM2,5 60%.

Oversikt over filterklassene

Oversikt filterklasser

Hvorfor kreve PM1 filter?
De fleste partikler vi har i uteluft er veldig små, og det er også disse som er de mest skadelige for helsen vår. Det bør derfor alltid brukes PM1 filter på tilluft til ventilasjon hvor mennesker skal oppholde seg.

Få tilbud

Ønsker du å bytte filter eller få utført service på ditt ventilasjonsanlegg? Vi har kontorer i Oslo og Telemark, men vi utfører våre tjenester over hele Østlandet. – Les mer om våre tjenester innen  kanalrensing.

  • Du kan også lese mer om Interfil på produsentens nettsider.