Trykktesting avdekker lekkasjer

Trykktesting ventilasjonTrykktesting av ventilasjonsanlegg vil avdekke eventuelle lekkasjer i kanaler og systemer.

Slike lekkasjer medfører effekttap, den balanserte luften kommer ikke dit den skal og dermed vil du få mindre igjen for din investering.

Våre tjenester innen trykktesting av ventilasjonsanlegg omfatter blant annet;

  • testing av skjøter og tetninger
  • testing av luftkanaler
  • testing av aggregater
  • forslag til evt utbedringer
  • utførelse av tiltak
  • tilstand for ventilasjonsanlegget (tilstandsrapport)

Kontakt oss for mer om våre tjenester innen trykkprøving av systemer for ventilasjon.

Lang erfaring

Vi har lang erfaring med trykkprøving og vil raskt finne stedet for lekkasjen.