Luftkondisjonering i industribygg

Luftkondisjonering av barnehager, skoler og industribygg er en totalpakke og omfatter hele spekteret av ventilasjonstjenester.

Her inngår konstruksjon og oppsett av skreddersydde ventilasjonsanlegg med for eksempel kjøling, samt rehabilitering og periodisk vedlikehold.

Ta kontakt for mer informasjon om luftkondisjonering i industribygg.

Luftkondisjonering i industribygg

Vi hjelper deg

Vi hjelper deg med luftkondisjonering.