Kartlegging av inneklima

Kartlegging av inneklima

Ren og frisk luft

Vi har lang erfaring med kartlegging og utbedring av inneklima på arbeidsplasser, industri, bolig, hytter og fritidshus.

De fleste av oss tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og 60-70% av dette er hjemme i vår egen bolig. Inneluften er vanligvis mer forurenset enn uteluften. Det er derfor ikke uvanlig at et dårlig innemiljø innendørs kan utløse så vel hodepine og trøtthet som allergier og astma.

Vi hjelper deg med inneklima

En kartlegging av inneklima vil gjøre oss i stand til å foreslå eventuelle tiltak for bedre ventilasjon. Enten et nytt ventilasjonsanlegg, eller service og vedlikehold av eksisterende anlegg.

Kontakt oss for kartlegging av din arbeidsplass luftkvalitet eller for mer informasjon om inneklima i boliger, kontor, industri eller barnehager.

Få et bedre arbeidsmiljø

Vi hjelper deg med å kartlegge inneklimaet på din arbeidsplass. Deretter foreslår vi tiltak om dette er nødvendig.