Næringsventilasjon

Ventilasjon for industri, kontor og offentlige bygg

Ventilasjon er først og fremst en investering i helse, men også økonomisk lønnsomt.

Med våre balanserte ventilasjonssystemer får lokalene tilført frisk og renset luft hele året. Riktig ventilasjon forebygger sykdommer. Økt luftskifte reduserer også farene for kreftfremkallende radongasser og utvikling av fukt og muggsopp.

Se under for mer om kartlegging av inneklima, systemer for næringsventilasjon, service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

Vi utfører

Ventilasjon for kontor, skole, barnehage og industri

Ventilasjonsløsninger for kontor, skoler, barnehager og industrien. Våre ventilasjonsanlegg for industribygg, kontor, skoler, barnehager eller andre institusjoner er en god investering i de ansattes helse og effektivitet.


Les mer

Kartlegging av inneklima på arbeidsplass

Et dårlig innemiljø bidrar til flere og alvorligere infeksjoner i luftveier og mellomøret, til forverring av astma og allergi og til økt forekomst av slike sykdommer. Det fører svakere helse, økt sykefravær og nedsatt produktivitet. Vi måler og kartlegger luftkvaliteten på din arbeidsplass.


Les mer

Rehabilitering av ventilasjonsanlegg

Rehabillitering og periodisk vedlikehold av ventilasjonsanlegg har en vesentlig påvirkning på luftkvaliteten ved din arbeidsplass.


Les mer

Luftkondisjonering i industribygg

Luftkondisjonering i industribygg er et viktig satsingsområde og omfatter hele spekteret av ventilasjontjenester.


Les mer

Trykkprøving avdekker luftlekkasjer

Får du dårlig effekt ut av ditt ventilasjonsanlegg? En trykkprøving vil avdekke lekkasjer som fører til effekttap.


Les mer

Profesjonell ventilasjon

Ingeniør Service leverer hele spekteret av ventilasjonstjenester til det profesjonelle marked.