Naturlig ventilasjon

Ofte brukt i eldre boliger

Boligventilasjon - Naturlig avtrekk, eldre boligerNaturlig ventilasjon er enkelt. Luften inne byttes ut med luften ute via undertrykk. Dette gir stort varmetap! Med dagens strømpriser er det ikke å anbefale.

Oppgrader til balansert ventilasjon med varmepumpe

Alle boliger som i dag benytter naturlig ventilasjon får støtte fra Enova om man oppgraderer til balansert med varmegjenvinning.

Dette systemet kan gjenvinne opptil 80 % av varmen ved maksimal virkningsgrad. Da sier det seg selv at det er mye å spare med tanke på dagens strømpriser.

Kontakt oss i dag for tilbud med pris på oppgradering.

Naturlig ventilasjon – Service og vedlikehold

Eller oppgrader til balansert ventilasjonsanlegg – Vi hjelper deg!