Kanalrens – Rengjøring av ventilasjonsanlegg

Renhold av ventilasjonsanlegg og kanalrens

KanalrensAlle ventilasjonsanlegg behøver jevnlig rens av kanaler og bør ha sitt faste tilsyn.

Dette er med på å sikre best mulig innemiljø ved at ventilasjonsanlegget fungerer mest mulig effektivt og gir god luftutskiftning i alle rommene.

Støv, fett og skitt blir fjernet og dette minsker faren for spredning ved brann.

I vår servicepakke inngår en fullstendig fjerning av evt. skitt, støv, mugg, sopp og råte, og en gjennomgående rensing av alle kanaler.

Dette er viktig å utføre da denne typen renhold av ventilasjonskanaler kan være av stor betydning for ivaretakelse av barn og voksnes oppholdsmiljø.

Hvorfor kanalrens er viktig

  • Betraktelig bedre inneklima
  • Rene luftkanaler øker utnyttelsesgraden
  • Økt utnyttelsesgrad gir bedre effekt og lavere energiforbruk
  • Høyere brannsikkerhet

En rens av ventilasjonsanlegget bør utføres med intervaller på 5 til 7 år.

Enten du ønsker en enkel rengjøring eller en fast avtale på periodisk renhold så kan vi hjelpe. Kontakt oss for tilbud med pris.

Et godt inneklima

Periodisk renhold sikrer et godt inneklima. Vi tilbyr intervaller tilpasset ditt behov.