Balansert ventilasjon, bra for helse og miljø

Balansert ventilasjon til boligBalansert ventilasjon og varmegjenvinning. God ENØK og bra for miljøet!

Ingeniør Service AS i Oslo leverer boligventilasjon og systemer for balansert ventilasjon for enebolig, hytter og fritidshus over hele Østlandet.

Lang erfaring og gode leverandører gjør at vi kan sette sammen riktig anlegg for boligventilasjon tilpasset ditt behov.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Velger du en slik løsning for boligventilasjon vil du få mest effekt ut av din investering.
Systemet balansert ventilasjon med varmegjenvinning tilfører like mye frisk luft til boligen som det suges luft ut av boligens våtrom. Samtidig utnyttes energien i luften som suges ut av boligen.

En slik ventilasjon gir et godt inneklima med mulighet for god luftrensing. De mest effektive systemene utnytter 90 prosent av varmen i luften som blåses ut. Varmetapet er derfor minimalt. Energiøkonomisk, og reduserer de årlige fyringsutgiftene mye.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning – Bra for deg og bra for miljøet!

Se våre produsenter av balansert ventilasjon.